Reserveer een tafel
-
Max 2! Tenzij u uit 1 huishouden komt, dan max 6
-
Kies aanvang tijd
Uw gegevens
Gezondheidsverklaring
Zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest
U kunt met max 2 personen langskomen, tenzij u uit 1 huishouden komt.
Door Dat bevestig ik te selecteren, bevestigd dat u alle bovenstaande vragen naar waarheid heeft ingevuld, en zelf verantwoordelijk bent voor eventuele boete bij controle indien u niet uit 1 huishouden komt. En dat u de reservering spoedig annuleert wanneer uw situatie veranderd.
Sending request ....