Behandeling persoonsgegevens
Uw gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze Algemene Voorwaarden uitgelegd. Mykonosweert.nl verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de Rijksoverheid, bijvoorbeeld ingeval van een politieonderzoek.

Online betalingen
Een betaling kan enkel worden teruggestort indien Mykonosweert.nl (niet volledig) tot levering is overgegaan. Een terugboeking van uw betaling kan maximaal 10 werkdagen in beslag nemen.
Indien er een geschil ontstaat over een online betaling kan hiertoe een klacht worden ingediend bij Mykonosweert.nl.

Klachtenafhandeling
Mykonosweert.nl is verantwoordelijk voor (wan)prestaties van Mykonos Weert. U kunt uw klacht melden in ons contact formulier. Elke klacht wordt door ons behandeld.

Nieuwsbrief en ongewenste e-mail
Mykonosweert.nl werkt met een nieuwsbrief. Afmelden doet u via de profielfunctie op onze website. U bent niet aangemeld voor de nieuwsbrief als u dit aanvinkvakje afvinkt, u ontvangt dan buiten de noodzakelijke bevestigings email (direct na de bestelling) geen email meer van ons. Mykonosweert.nl verstuurt nooit zogenaamde ‘spam’ (ongevraagde e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

Cookies
Mykonosweert.nl gebruikt een techniek genaamd ‘Cookies’ om de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat Mykonosweert.nl gebruikt is een nummer waardoor we u de bij de volgende bestelling sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt er voor dat u snel uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te ‘onthouden’ welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van Mykonosweert.nl. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een nummer.

Correctheid van prijzen
Hoewel Mykonosweert.nl er altijd voor probeert te zorgen dat u de meest recente prijzen op uw scherm krijgt kan het door allerlei, meest externe, invloeden voorkomen dat prijzen niet correct zijn. Mykonosweert.nl is verantwoordelijk voor het terugbetalen van een eventueel prijsverschil. Mocht u een prijsverschil tegenkomen zouden wij het op prijs stellen dat u dit verschil zo snel mogelijk meldt. Wij zullen vervolgens zorg dragen voor een correctie ervan.

Aansprakelijkheid
Mykonosweert.nl doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers. Mykonosweert.nl accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website of aanverwante diensten.